تاريخ : دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ | 8:17 | نویسنده : دفتر فردوسی52884

در راستای تحقق سیاستهای اصل 44 و بهرمندی تاکسیرانان از سهام عدالت با پیگیریهای اتحادیه تعاونیهای سراسری تاکسیرانی کشور هم اکنون این امر تحقق و با اهتمام ویژه

 دولت جمهوری اسلامی ایران به رانندگان محترم سهام عدالت تخصیص یافت

برای وارد کردن اطلاعات جهت دریافت کد رهگیری کلیک کنید.

ثبت نام سهام عدالت برای تاکسی داران محترم...